Projektowanie elektroniki

Projektowanie elektroniki

Od początku działalności firmy nasz dział konstrukcyjny realizuje projekty różnorodnych układów elektronicznych – wyspecjalizowanych, analogowych układów pomiarowych, cyfrowo-analogowych układów kontrolno-pomiarowych, konwerterów, wyświetlaczy, zasilaczy itd.

Lata doświadczeń pozwalają obecnie wykonywać projekty z szerokiej gamy różnych rozwiązań – od prostych układów, aż po kompleksowe rozwiązania systemów na wielu płytkach PCB, z wieloma interfejsami, wyświetlaczami, urządzeniami wykonawczymi itd.


Projektowanie obwodów drukowanych

Nieodłącznym elementem prac przy powstawaniu nowych urządzeń elektronicznych jest projektowanie obwodów drukowanych. Jest to zwykle jeden z etapów projektu prowadzonego przez dział konstrukcyjny. Zdarza się jednak, że obwód drukowany projektowany jest na podstawie schematu lub opisu dostarczonego przez Klienta. Na tym etapie prowadzone są również prace nad opracowaniem technologii projektu, zamykaniem w formatki, definiowaniem punktów referencyjnych itd.. Wszystkie projekty wykonywane są za pomocą jednego z najlepszych narzędzi – ALTRIUM DESIGNER.

Oprogramowanie do sterowników piecy retortowych   Finał projektu miniaturowego modułu UPS na szynę DIN

 

Oprogramowanie systemów wbudowanych

W obecnych czasach rzadko spotykamy urządzenia, w których funkcje kontrolne nie są wykonywane przez mikroprocesor lub mikrokontroler. W związku z tym większość projektów powstających w naszym biurze konstrukcyjnym ma zaimplementowany co najmniej jeden procesor. Typ procesora zależny jest od aplikacji.

W zrealizowanych przez nas projektach zastosowanie znalazła szeroka gama dostępnych na rynku układów – od prostych 8-bitowych mikrokontrolerów z kilku rodzin (8051, AVR czy PIC), przez bardziej zaawansowane 16-bitowe (np. 16LX i 16FX Fujitsu), po najbardziej wydajne procesory 32-bitowe. Przy wybranych projektach wykorzystywaliśmy także stanowiące odrębną grupę, procesory specjalizowane (np. Neuron dla sieci LonWorks), czy procesory sygnałowe (16-bitowe procesory stałoprzecinkowych: ADSP-21xx–Analog Devices i 56800/E–Freescale, oraz 32-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor SHARK).

Oprogramowanie zastosowanych procesorów traktowane jest jako integralna część projektu i jest tworzone przez inżynierów naszej firmy. Ze względu na różnorodność procesorów, oprogramowanie powstaje przy użyciu wielu różnych narzędzi (software’owych oraz hardware’owych), w wielu językach programowania – począwszy od Asemblera,właściwego danemu procesorowi, po C++.

 

Zainteresowany ?