Zakład elektroniczny BORNICO

+48 48 365 58 22 bornico@bornico.com.pl

Menu

Projektowanie elektroniki

Projektowanie elektroniki :

Projektowanie elektroniki

Projektowanie elektroniki

Od początku działalności firmy dział konstrukcyjny realizuje projekty różnorodnych układów elektronicznych – wyrafinowanych analogowych układów pomiarowych, cyfrowo-analogowych układów kontrolno-pomiarowych, konwerterów, wyświetlaczy, zasilaczy itd. Lata doświadczeń zdobytych przy ich opracowywaniu, dają możliwość podjęcia się wykonania projektu z szerokiej gamy różnych rozwiązań – od prostych układów, aż po kompleksowe rozwiązania systemów na wielu płytkach PCB z wieloma interfejsami, wyświetlaczami, urządzeniami wykonawczymi itd.

Projektowanie obwodów drukowanych

Nieodłącznym elementem prac przy powstawaniu nowych urządzeń elektronicznych jest projektowanie obwodów drukowanych. Jest to zwykle jeden z etapów projektu prowadzonego przez dział konstrukcyjny. Zdarza się jednak, że obwód drukowany projektowany jest na podstawie schematu lub opisu dostarczonego przez klienta. Na tym etapie prowadzone są również prace nad „utechnologicznieniem” projektu, zamykaniem w formatki, definiowanie punktów referencyjnych itd. Wszystkie projekty wykonywane są za pomocą jednego z najlepszych do tego celu narzędzi – Altium Designer.

Oprogramowanie systemów wbudowanych

W obecnych czasach, nie ma praktycznie urządzeń w których funkcje kontrolne nie są wykonywane przez mikroprocesor lub mikrokontroler. W związku z takim stanem rzeczy, również większość projektów powstających w naszym biurze konstrukcyjnym ma zaimplementowany co najmniej jeden procesor. Typ procesora zależny jest od aplikacji. W zrealizowanych przez nas projektach zastosowanie znalazła szeroka gama dostępnych na rynku układów – od prostych 8 bitowych mikrokontrolerów z kilku rodzin ( 8051, AVR czy PIC), przez bardziej zaawansowane 16 bitowe (np. 16LX i 16FX Fujitsu), po najbardziej wydajne procesory 32 bitowe. Również stanowiące odrębną grupę procesory specjalizowane (np. Neuron dla sieci LonWorks) czy procesory sygnałowe zostały wykorzystane przy wybranych projektach. W przypadku procesorów sygnałowych byli to głównie przedstawiciele dwóch rodzin 16 bitowych procesorów stałoprzecinkowych (ADSP-21xx – Analog Devices i 56800/E – Freescale) jak również 32 bitowy zmiennoprzecinkowy procesor SHARK. Oprogramowanie zastosowanych procesorów traktowane jest jako integralna część projektu i jest tworzone przez inżynierów naszej firmy. Ze względu na różnorodność procesorów oprogramowanie powstaje przy użyciu wielu różnych narzędzi tak software’owych jak i hardware’owych w wielu językach programowania – począwszy od Asemblera właściwego danemu procesorowi po C++.

Każde zapytanie rozpatrujemy indywidualnie, do każdego wykonujemy kalkulację. Ofertę cenową na montaż jesteśmy w stanie przedstawić Państwu w ciągu 24-ech godzin po otrzymaniu spisu elementów i rozkładu ich na płytce.

Zainteresowany ?

GermanEnglish