Zakład elektroniczny BORNICO

+48 48 365 58 22 bornico@bornico.com.pl

Menu

Kolejne wdrożenie – moduł telemetryczny do separatorów

Moduł telemetryczny - projekt i produkcja

Na zlecenie i we współpracy z firmą Ecol-Unicon zaprojektowany i wdrożony do produkcji został moduł telemetryczny – sygnalizator do separatorów produktów ropopochodnych i tłuszczów produkowanych przec Ecol-Unicon. Firma ta, to największy na polskim rynku producent i dystrybutor urządzeń ochrony wód i najbardziej rozpoznawalna marka w dziedzinie technologii oczyszczania ścieków deszczowych.

Sygnalizator do separatorów jest nowoczesnym procesorowym urządzeniem przeznaczonym do kontrolowania poziomów i przepełnienia substancji ropopochodnych/tłuszczów i osadu w urządzeniach wodno-ściekowych. Sygnalizator posada diody umieszczone na panelu głównym do sygnalizacji stanu czujników oraz stanów pracy urządzenia. Posiada również wyjście USB do komunikacji z komputerem.

Wewnętrzny moduł GSM umożliwia przesyłanie SMS-ów na telefon komórkowy lub tablet osoby kontrolującej takie urządzenia wodno-ściekowe oraz ciągłą kontrolę stanu urządzenia przez połączenie GPRS. Sygnalizator przeznaczony jest do pracy poza strefą zagrożoną wybuchem i posiada:

  •  jednoczesne monitorowanie do 3 czujników
  •  kontrolę stanu dwóch wyłączników krańcowych
  •  trzy bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe
  •  wbudowany sygnalizator akustyczny
  •  pamięć flash przechowującą konfigurację systemu oraz historię zdarzeń
  •  zegar czasu rzeczywistego
  •  zasilanie buforowe po podłączeniu zewnętrznego akumulatora

Sygnalizator ten występuje w dwóch wersjach, z zasilaniem sieciowym ~230V i z zasilaniem bateryjnym.


GermanEnglish