Firmware

  • Firmware – oprogramowanie mikrokontrolerów i mikroprocesorów wchodzących w skład urządzenia, zapewniające jego podstawową funkcjonalność. W prostych urządzeniach, takich jak drukarka, sterownik kotła CO czy radio, firmware jest zwykle jedynym oprogramowaniem.